Conservare şi Restaurare

Condițiile de admitere în anul universitar 2016-2017

 

Calendar
Concurs
Medie/Notă
Comisie
Locuri


Perioadă înscriere: 18-23 iulie 2016
Concurs: 23 iulie 2016
Afișarea rezultatelor: 23 iulie 2016
Confirmare locuri: 25 – 30 iulie 2016
Rezultate finale: 1 august 2016

 

Concurs mixt
  • Probă eliminatorie: Interviu (mapă minimum 10 lucrări) – notat cu admis/respins;
  • 100% Media generală la examenul de Bacalaureat.

 

Preşedinte comisie
RADU, Sorin
e-mail: sorin.radu@ulbsibiu.ro

 

Secretar comisie
CORMAN, Georgeta-Sorina
e-mail: sorina.corman@ulbsibiu.ro

20

 

DETALII