facebook
AICI GĂSIȚI PLIANTUL NOSTRU DE PREZENTARE >

Specializări-Licență

Istorie

Plan

 

 

Conservare-Restaurare

Plan

 

Studiul Patrimoniului și Managementul Bunurilor Culturale

Plan

 

Teologie Protestantă

Plan

 

Teologie-Asistență Socială

Plan

 

 

Specializări-Master

Protejarea şi valorificarea patrimoniului istoric

Plan

 

 

Europa Centrală şi de Sud - Est în primul mileniu al erei creştine

Plan

 

 

Elite politice româneşti (sec. XVIII - XX)

 

Plan

 

Conservare şi Restaurare lemn policrom

Plan

 

© Lect. univ. dr. Silviu I. Purece 2013