DRISPSS

Cercetare la DRISPSS

Activităţile de cercetare ale membrilor Departamentului de Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Studii de Securitate sunt structurate pe 7 arii de cercetare, reflectând cele două domenii de specializare universitară acoperite de departament. Fiecare din cele 7 arii de cercetare grupează eforturile individuale şi comune ale mai multor membri ai departamentului şi reflectă preocuparea pentru studiul instituţiilor, valorilor, credinţelor şi comportamentelor politice.

Arii de cercetare

  • Participarea politică și determinanții ei

  • Studiul comparat al politicii și guvernării locale

  • Politici publice în România (politici educaționale, politici culturale)

  • Istorie politică și relații internaționale

  • Teorie politică și filosofie juridică

  • Studii de securitate

  • Analiza conflictelor înghețate