DRISPSS

Programe de studii universitare de licență

Departamentul nostru oferă trei programe de studii universitare de licență, cu durata de 3 ani, în două domenii de studiu. Programele sunt organizate în cadrul Sistemului European de Credite Transferabile, oferind astfel studenților posibilitatea de a urma un parcurs de studiu flexibil și adaptat nevoilor lor. Pentru a absolvi studenții trebuie să acumuleze pe durata studiilor 180 de credite din discipline fundamentale, de specialitate și complementare și să promoveze un examen de licență.

Științe politice

Dacă te interesează guvernarea și viața politică sau își dorești pur și simplu să încerci să schimbi lumea, atunci studiile în domeniul științelor politice s-ar putea să ți se potrivescă.

Misiunea programului Științe politice este aceea de a facilita studenților cunoașterea sistemului politic românesc, a  forțelor sociale și economice care îl modelează, a contextului cultural în care operează și a comportamentului uman în sfera politicului.

Cursurile sunt construite astfel încât să îi ajute pe studenți să dobândească competențe profesionale în subdomeniile științelor politice, cu accent pe studiul comportamentului politic, analiza și elaborarea politicilor publice și metodologia de cercetare în științele sociale. De asemenea, programul contribuie la dezvoltarea competențelor transversale esențiale, precum abilitățile de analiză și rezolvare de probleme și abilitățile de comunicare orală și scrisă în limba română și limba engleză.

Mai multe de detalii pe programului de Științe Politice

Studii de securitate

Dacă te interesează aspecte precum securitatea socială sau securitatea energetică și a mediului, atunci programul Studii de securitate s-ar putea să ți se potrivească.

Misiunea programului Studii de securitate este aceea de a facilita studenților cunoașterea problemelor de securitate națională și internaționale într-un context mai larg, definit de caracteristicile sistemului politic, forțele sociale și economice care modelează sfera politicului și de comportamentul uman în sfera politicului.

Cursurile sunt construite astfel încât să îi ajute pe studenți să dobândească competențe profesionale în subdomeniile științelor politice, cu accent pe analiza și diagnoza problemelor de securitate și utilizarea metodelor și tehnicilor de cercetare în științele sociale. De asemenea, programul contribuie la dezvoltarea competențelor transversale esențiale, precum abilitățile de analiză și rezolvare de probleme și abilitățile de comunicare orală și scrisă în limba română și limba engleză.

Mai multe detalii pe pagina programului de Studii de securitate

Relații internaționale și studii europene

Misiunea programului Relații internaționale și studii europene este aceea de a facilita studenților cunoașterea problemelor majore și a actorilor cheie în sfera relațiilor internaționale și înțelegerea ideilor care modelează sistemul mondial și societatea contemporană.

Cursurile sunt construite astfel încât să îi ajute pe studenți să dobândească competențe profesionale cheie în domeniul relațiilor internaționale și studiilor europene, cu accent pe analiza și proiectarea de strategii și proiecte în sfera afacerile europene. De asemenea, programul contribuie la dezvoltarea competențelor transversale esențiale, precum abilitățile de analiză și rezolvare de probleme și abilitățile de comunicare orală și scrisă în limba română și limba engleză.

Mai multe detalii pe pagina programului de Relații internaționale și studii europene

 

 

Resurse

  • Detalii despre Sistemul European de Credite Transferabile (ECTS) - link extern (EN)
  • Sistemul ECTS la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu - regulament

 

ADMITERE

 

Amfiteatru