DRISPSS

 

Misiunea și viziunea noastră

Misiunea noastră este aceea de a contribui, prin serviciile educaţionale oferite, activităţile de cercetare şi implicare în comunitate, la avansul ştiinţelor politice şi construirea unei societăţi româneşti democratice. Credem în libertatea individuală, egalitatea în drepturi a tuturor cetăţenilor, pluralism, toleranţă şi implicare civică.

Ce facem?

Pentru îndeplinirea misiunii noastre:

  • Ne ghidăm studenţii în înţelegerea vieţii sociale, politice şi economice, prin cursuri construite în mod riguros, supervizarea studiului individual şi tutoriat.

  • Stimulăm abilitatea studenţilor noştri a de gândi critic, de a analiza şi evalua fenomene şi probleme sociale, economice şi politice şi de a comunica în mod eficient rezultatele acestor analize şi evaluări

  •  Ne pregătim studenţii pentru viitoarele lor responsabilităţi profesionale în sfera politică, instituţii publice, mediul academic sau organizaţii neguvernamentale cu accent pe leadership, interdependenţă şi implicare civică

  • Stimulăm investigaţa ştiinţifică de înaltă calitate şi dezbaterea academică asupra aspectelor multiple ale vieţii sociale şi politice la nivel local, regional, naţional, european şi global

  • Încurajăm şi găzduim dezbaterea publică asupra problemelor comunităţii