DRISPSS

Posturi vacante

Anul universitar 2016-2017

 • Asistent universitar, poziția 30, durată nedeterminată

Descriere:

Disciplinele incluse în post: Metode de cercetare în științele sociale, Statistică aplicată, Practică: elaborare licență, Introducere în științe politice, Politici comparate (teorii și metode), Teorie politică contemporană

Candidatul ideal pentru această poziție deține titlul de doctor în Științe Politice sau Relații Internaționale și Studii Europene sau Filosofie; cel puțin un nivel de studii (licență, master sau doctorat) absolvit în domeniul Științe Politice; utilizează la nivel avansat limba engleză (cercetare, predare – având în vedere planurile pe termen lung ale departamentului de diversificare a ofertei educaționale) și utilizează la nivel avansat un program de analiză statistică a datelor sociale (SPSS sau Stata). Candidatul trebuie să dețină diploma de doctor în momentul înscrierii la concurs.

Calendar, tematică și bibliografie

Mai multe detalii vor fi publicate în curând pe pagina jobs.edu.ro

 • Asistent universitar, poziția 32, durată determinată

Disciplinele incluse în post: Instituții și organizații internaționale, Politica externă și de securitate a României, Politica externă și de securitate comună, Politică externă și diplomație, Introducere în relații internaționale, Relațiile internaționale în spațiul euro-asiatic, Evoluții geopolitice din spațiul eurasiatic, Istoria relațiilor internaționale; Istorie politică modernă și contemporană; Istoria integrării europene; Instituții și politici europene.

Candidatul ideal pentru această poziție trebuie să fie doctorand; are cel puțin un nivel de studii (licență, master sau doctorat) absolvit în domeniul Științe Politice și utilizează la nivel avansat limba engleză (cercetare, predare – având în vedere planurile pe termen lung ale departamentului de diversificare a ofertei educaționale).

Calendar, tematică și bibliografie

Mai multe detalii vor fi publicate în curând pe pagina jobs.edu.ro

Anul universitar 2015-2016

 • Asistent universitar, poziția 38

Descriere: Economie mondială; Globalism și globalizare; Alianțe și organizații internaționale de securitate; Teoria organizațiilor; Economie politică; Geo-economie; Instituții și politici europene; Managementul instituțiilor de securitate; NATO și managementul securității internațională; Guvernanță internațională

Detalii: aici

 • Asistent universitar, poziția 39

Descriere: Securitate în mediul privat; Analiza riscurilor neconvenționale de insecuritate; Instituții de securitate; Introducere în studii de securitate; Studii de securitate; Managementul securității informațiilor; Politici de securitate comparate; Introducere în studii de securitate și strategice; Analiza politică a relațiilor internaționale; Securitate societală; Intelligence și securitate

Detalii: aici

Anul universitar 2014-2015

 • Conferențiar universitar, poziția 13

Descriere: Sociologie politică; Statistică aplicată; Activitate de cercetare științifică

Detalii: aici

 • Lector universitar, poziția 30

Descriere: Construcție europeană; Comunicare și globalizare; Analiza riscurilor neconvenționale; NATO și managementul securității internaționale; Procesul de guvernare în U.E

Detalii: aici


Anul universitar 2013-2014

 • Profesor universitar, poziția 5

Descriere: Instituţii de securitate; Dezvoltarea capacității administrative.

Detalii: aici

 • Conferențiar universitar, poziția 9

Descriere: Istoria relaţiilor internaţionale; Relaţii internaţionale în Europa după 1914; Managementul crizelor internaţionale

Detalii: aici

 • Conferențiar universitar, poziția 11

Descriere: Intelligence şi securitate; Securitatea în mediul privat; Studii strategice şi de securitate; Securitatea naţională a României; Securitate societală

Detalii: aici

 • Lector universitar, poziția 32

Descriere: Guvernare multinivel şi securitate societală; Guvernare multinivel şi securitate societală în UE; Prevenirea şi combaterea terorismului; Securitate umană şi dezvoltare durabilă; Politici de integrare; Securitatea documentelor; Managementul securităţii informaţiilor

Detalii: aici


Anul universitar 2012-2013

 • Lector universitar, poziția 29

Descriere: Istorie politică modernă şi contemporană; Studii de securitate – planificarea securităţii; Introducere în studii europene; Politica securităţii României.

Detalii: [aici]


 • Lector universitar, poziția 31

Descriere: Partide politice; Democraţie şi democratizare; Teoria democraţiei; Politici comparate; Comunicare politică; Instituţii politice; Introducere în marketing politic.

Detalii: [aici]


 • Profesor universitar, poziția 4

Descriere: Instituţii naţionale de securitate; Intelligence şi securitate naţională; Politici de securitate comparate; Studii de securitate – planificarea securităţii.

Detalii: [aici]


 • Lector universitar, poziția 28

Descriere: Elemente de practică diplomatică; Strategii de comunicare globală; Elemente de teorie şi practică diplomatică.

Detalii: [aici]


 • Conferențiar universitar, poziția 13

Descriere: Introducere în relaţii internaţionale; Analiza relaţiilor internaţionale; Introducere în studii europene; Istoria ideilor politice.

Detalii: [aici]


Anul universitar 2011-2012

 • Lector universitar, poziția 17

Descriere: Teorii politice, Paradigme politice, Procesul de guvernare în Uniunea Europeană, Analiza politicilor publice, Politici locale și regionale, Analiză electorală, Seminar de elaborare a lucrării de licență

Detalii: [aici]