Admitere
Studii Masterale: Acte necesare pentru înscriere
 • Dosar plic;
 • Diploma de Bacalaureat sau echivalentă în original;
 • Diploma de licenţă sau echivalentă în original;
 • Foaia matricolă aferentă studiilor superioare în original;
 • Certificatul de naştere şi de căsătorie (dacă este cazul) în copie legalizată;
 • Adeverinţă medicală tip;
 • 3 fotografii tip buletin de identitate.

Taxa de înscriere: 150 lei
 
Studii de Licenţă: Acte necesare pentru înscriere
 • Dosar plic;
 • Diploma de Bacalaureat sau diploma echivalentă (original sau copie legalizată);
 • Foaie matricolă sau echivalentă;
 • Certificatul de naştere şi de căsătorie (dacă este cazul) în copie legalizată
 • Adeverinţă medicală tip;
 • 3 fotografii tip carte/buletin de identitate.


Taxa de înscriere: 150 lei

 Free Joomla Templates By Joomlashack