Studii Masterale: Acte necesare pentru înscriere
  • Dosar plic;
  • Diploma de Bacalaureat sau echivalentă în original;
  • Diploma de licenţă sau echivalentă în original;
  • Foaia matricolă aferentă studiilor superioare în original;
  • Certificatul de naştere şi de căsătorie (dacă este cazul) în copie legalizată;
  • Adeverinţă medicală tip;
  • 3 fotografii tip buletin de identitate.

Taxa de înscriere: 150 lei
 

Free Joomla Templates By Joomlashack