Oferta educaţională
PLANURI INVATAMANT SI FISELE DISCIPLINELOR

AN I si II PCCPP

Fisele disciplinelor Master PCCPP 2016/2017, sem II:

An I

An II

 

AN I si II PMLCEI

Fisele disciplinelor Master PMLCEI 2016/2017, sem II:

An I

An II

 
PLANURI INVATAMANT SI FISELE DISCIPLINELOR

AN I

AN II

AN III

 

Fisele disciplinelor 2016/2017 sem. II:

An I

An II

An III

 
PSIHOLOGIE MEDICO-LEGALĂ (CRIMINALISTICĂ). EVALUARE SI INTERVENTIE IN DEVIANTA COMPORTAMENTALA

 

Programul de Master „Psihologie medico-legală (criminalistică). Evaluare şi intervenţie în devianţa comportamentală

Durata studiilor - 2 ani, 120 de credite

Acreditat ARACIS

Avizat profesional (credite recunoscute) de Colegiul Psihologilor din România. Acreditat în 2 specialități: consiliere psihologică și psihologie aplicată în domeniul Securității Naționale

De ce să alegi acest program de master?

În vederea îndeplinirii misiunii asumate, Departamentul de Jurnalism, Relaţii Publice, Sociologie, Psihologie (specializarea Psihologie) îşi propune următoarele obiective:

În ceea ce priveşte activitatea didactică:

 • să formeze specialişti în domeniul psihologiei judiciare, criminalistice şi penologice, psihologi din sistemele privative de libertate, profesori de psihologie, cadre didactice din învăţământul special (şcoli de corecţie), asistenţi sociali, psihologi, sociologi, pedagogi implicaţi în domeniul politicilor de securitate publică, dar şi a unor categorii de personal din ONG-uri care sunt direct implicate în activităţi de management al fenomenelor infracţionale;
 • să faciliteze dobândirea cunoştinţelor în domeniul psihologiei judiciare, criminalistice şi penologice, dezvoltarea anumitor competenţe, capacităţi în domeniul comunicaţional, al gestionării fenomenului infracţional, al relaţionării optime cu persoanele delincvente / infractoare, precum şi dobândirea unor cunoştinţe legate de cunoaşterea şi evaluarea acestor persoane şi a grupurilor cu potenţial infracţional, a eventualelor dificultăţi de adaptare şi relaţionare socială cu care aceştia se confruntă, care să permită personalului ce lucrează în domeniile respective de activitate să gestioneze în mod adecvat fenomenele amintite, să intervină în vederea diminuării lor şi a costurilor sociale ale acestora.
 • să-şi dezvolte şi să-şi diversifice continuu preocupările consacrate compatibilizării programului de studiu cu cel al ţărilor dezvoltate.

În ceea ce priveşte activitatea de cercetare ştiinţifică:

 • să sprijine, prin activitatea de cercetare, optimizarea procesului de recuperare socială care se derulează în instituţiile privative de libertate, al managementului respectivelor instituţii, dar mai ales al activităţii de consiliere în domeniul juridic şi social, crearea unui cadru propice adaptării tuturor categoriilor de vârstă la mediul edu-caţional.

În ceea ce priveşte activitatea de pregătire continuă:

 • să stimuleze şi să sprijine perfecţionarea specialiştilor şi a personalului prin participarea la cursuri masterale, manifestări ştiinţifice internaţionale care facilitează accesul la ultimele descoperiri în domeniul ştiinţific, la programele de perfecţionare prin masterat şi doctorat;
 • să atragă, în cadrul procesului de învăţământ, practicieni cu o competenţă recunoscută şi cu mare experienţă în domeniul psihologiei judiciare, criminalistice şi penologice.

Prin acest program de studii masterale, obiectivele fundamentale ale Departamentului de Jurnalism, Relaţii Publice, Sociologie, Psihologie (specializarea Psihologie) vizează următoarele direcţii:

 • evaluarea infractorilor aflaţi pe diverse paliere de vârstă, a tulburărilor de comportament şi de adaptare/relaţionare socială;
 • cunoaşterea personalităţii delincvenţilor/infractorilor;
 • identificarea surselor devianţei sociale şi gestionarea adecvată a acestora, în vederea diminuării incidenţei acestui fenomen;
 • diagnoză, intervenţie, consiliere a grupurilor cu potenţial infracţional, atât a celor aflate deja în această stare, cât şi a celor cu tendinţe evidente în direcţia respectivă;
 • predicţia şi gestiunea fenomenului recidivei;
 • managementul riscului social: gestionarea conflictelor, a stresului, a relaţiilor interpersonale, management educaţional;
 • studiul mecanismelor şi pârghiilor (legale, sociale, educaţionale) de inserţie şi reinserţie socială a delincvenţilor/infractorilor;
 • cunoaşterea particularităţilor mediilor privative de libertate (penitenciare, şcoli de corecţie), a fenomenelor şi proceselor complexe care se manifestă în aceste instituţii, a oportunităţilor şi limitelor acestora în ceea ce priveşte recuperarea socială a delincvenţilor/infractorilor;
 • formarea/perfecţionarea abilităţilor de cercetare ale celor care lucrează în domeniile de interes: familiarizarea cu metodologia cerce-tării în psihologia judiciară, criminalistică şi penologică, precum şi cu metodele moderne de prelucrare avansată a datelor.

Oportunităţi de angajare / Debuşee profesionale:

Această specializare oferă absolvenţilor posibilitatea de a deveni experţi și specialişti în domeniul psihologiei judiciare, criminalistice şi penologice, al asistenţei sociale şi psihologiei educaţionale, precum şi de a combate şi preveni consecinţele şi costurile sociale ale fenomenelor deviante / infracţionale.

Participanţii la aceste cursuri vor dobândi abilităţile necesare pentru a putea proiecta strategii şi tehnici de educare a infractorilor / delincvenţilor, de inserţie şi reinserţie socială a lor, precum şi de a elabora modele sociale viabile şi pertinente de intervenţie;

Absolvenţii acestei specializări pot lucra în diversele instituţii locale şi centrale pentru protecţia drepturilor omului, protecţia copilului, în instituţii privative de libertate (penitenciare şi şcoli de corecţie), în organizaţii guvernamentale cu atribuţii specifice în acest domeniu: Poliţie, Jandarmerie, servicii de informaţii, precum şi în ONG-uri specializate în furnizarea de servicii de securitate/asistenţă socială.

Persoană de contact:

Conf. univ. dr. Marius Milcu (e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza )                Tel. 0749 092 824

Pentru detalii suplimentare privind oferta noastră educaţio-nală, vizitaţi site-ul stiinte.ulbsibiu.ro/catpsihologie

 
PSIHOLOGIE CLINICA, CONSILIERE PSIHOLOGICA SI PSIHOTERAPIE

Programul de Master „Psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie

Durata studiilor - 2 ani, 120 de credite

Acreditat ARACIS

Avizat profesional (credite recunoscute) de Colegiul Psihologilor din România. Acreditat în specialitățile psihologie clinică și consiliere psihologică

De ce să alegi acest program de master?

În vederea îndeplinirii misiunii asumate, Departamentul de Jurnalism, Relaţii Publice, Sociologie, Psihologie (specializarea Psihologie) îşi propune următoarele obiective:

În ceea ce priveşte activitatea didactică:

 • să formeze specialişti în domeniul psihologiei clinice şi al consilierii psihologice;
 • să faciliteze dobândirea cunoştinţelor în domeniul psihologiei clinice şi al consilierii psihologice, dezvoltarea anumitor competenţe şi capacităţi în domeniul comunicaţional;
 • să-şi dezvolte şi să-şi diversifice continuu preocupările consacrate compatibilizării programului de studiu cu cel al ţărilor din UE.

În ceea ce priveşte activitatea de cercetare ştiinţifică:

 • să dezvolte strategii de cercetare clinică;
 • să dezvolte modelul cercetător-practician acordând atenţie atât achiziţionării de cunoştinţe şi abilităţi necesare cercetătorului, cât şi dezvoltării gândirii prin prisma unor finalităţi practice, cu relevanţă teoretică şi/sau practică pe scară largă;
 • dezvoltarea gândirii critice.

În ceea ce priveşte activitatea de pregătire continuă:

 • să stimuleze şi să sprijine perfecţionarea specialiştilor şi a personalului prin participarea la cursuri masterale, manifestări ştiinţifice internaţio-nale care facilitează accesul la ultimele descoperiri în domeniul ştiinţific, la programele de perfecţionare prin masterat şi doctorat;
 • să atragă, în cadrul procesului de învăţământ, teoreticieni şi prac-ticieni cu o competenţă recunoscută şi cu mare experienţă în dome-niul psihologiei clinice şi psihoterapiei.

Prin acest program de studii masterale, obiectivele fundamentale ale Colectivului de Psihologie vizează următoarele direcţii:

 • Investigarea şi psihodiagnosticul tulburărilor psihice şi a altor condiţii de patologie care implică în etiopatogeneză mecanisme psihologice;-Evaluarea stării de sănătate mentală;
 • Evaluarea cognitivă, neuropsihologică, comportamentală, subiec-tiv–emoţională;
 • Evaluarea personalităţii şi a mecanismelor de coping (de adaptare);
 • Evaluarea contextului familial, profesional, social, economic, cultural în care se manifestă problemele psihologice;
 • Evaluarea dezvoltării psihologice;
 • Conceperea şi implementarea de programe de educaţie pentru sănătate (prevenţie primară şi secundară);
 • Însuşirea metodelor şi tehnicilor de consiliere şi terapie suportivă;
 • Optimizarea proceselor de cuplu, familie, grup, organizaţii şi colec-tivităţi;
 • Managementul conflictului, mediere şi negociere;
 • Intervenţia psihologică în probleme psihologice şi în situaţii de risc.

Oportunităţi de angajare / Debuşee profesionale:

Acest program oferă absolvenţilor posibilitatea de a desfăşura la parametri performanţi activităţi în:

 • Clinici şi spitale, Cabinete publice şi private de psihologie care oferă consiliere psihologică, psihoeducaţională şi consultanţă de spe-cialitate;
 • Centre de consiliere psihologică şi orientare din şcoli, universităţi publice şi private;
 • Creşe, grădiniţe şi şcoli, publice şi private;
 • Instituţii de învăţământ superior (centre de consiliere psihologică şi psihoeducaţională);
 • Centre judeţene de resurse şi asistenţă educaţională (CJRAE şi CJAPP);
 • Centre de dezvoltare profesională şi personală – educaţia adulţilor;
 • Direcţii de asistenţă socială şi protecţie a copilului;
 • Centre de excelenţă;

Persoană de contact:

Lector univ. dr. Mihaela Bucuţă (e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza )

Tel. 0722 558 059

Pentru detalii suplimentare privind oferta noastră educaţională, vizitaţi site-ul stiinte.ulbsibiu.ro/catpsihologie

 Free Joomla Templates By Joomlashack